• Kúpele Bojnice

  “Oddýchnuť si a vyzdravieť”

Obchodné podmienky

1. PROCEDÚRY A LEKÁRSKE KONZULTÁCIE.

 • druh procedúr určuje a časuje lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke
 • cena pobytu zahŕňa priemerne 3 procedúry na deň
 • v prípade záujmu je možnosť dokúpiť si procedúry na jednotlivých recepciách
 • procedúry sa poskytujú už v deň nástupu, v deň odchodu sa procedúry už nečasujú
 • procedúry sa poskytujú v čase od 7:00 do 15:00
 • do celkového počtu procedúr sa započítava aj nedeľa, v tento deň sa ale procedúry nepodávajú – časujú sa v iné dni
 • pri liečebných pobytoch s procedúrami a pri pobytových balíkoch bez procedúr sú v deň odchodu poslednou službou dňa raňajky (v deň odchodu sa procedúry, resp. vstupy do wellness v ramci pobytovych balikov neposkytujú).

2. STRAVOVANIE.

 • pobyt zahŕňa plnú penziu
 • raňajky sa poskytujú formou švédskych stolov
 • obedy a večere – výber z piatich jedál + neobmedzená šalátová ponuka
 • polpenzia je možná jedine v prípade hotelového ubytovania
 • pobyty vždy začínajú prvý deň obedom a končia posledný deň raňajkami

3. UBYTOVANIE.

 • ubytovanie je zabezpečené od 11:00 hod.
 • po ukončení pobytu uvoľnenie izby do 10:00 ( aj pri hotelovom ubytovaní )

4. PLATBA ZA POBYT.

- všetky pobyty sa účtujú spôsobom , pri ktorom sa klientovi prvý a posledný pobytový deň účtuje ako jeden deň

5. PLATOBNÉ PODMIENKY.

 • - plná platba objednaných služieb musí byť uhradená 14 dní pred príchodom na bankový účet Kúpeľov Bojnice
 • bankové konto: VÚB 9901382/0200
 • VS: uviesť dátum nástupu
 • doplňujúci údaj banky: meno účastníka
 • IBAN :SK 45 0200 0000 0000 0990 1382
 • SWIFT BIC: SUBASK BX
 • FAX: 046 543 00 26

6. STORNO PODMIENKY.

 • klient môže stornovať rezerváciu bez poplatku len vtedy, ak o tom v dostatočnom časovom predstihu upovedomí Kúpele Bojnice (33 dní a viac pred nástupom na pobyt )
 • v prípade neskorého zrušenia rezervácie majú Kúpele Bojnice právo žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne:
 • storno 32 dní pred príchodom 15% z objednaných služieb
 • storno 31-22 dní pred príchodom 20% z objednaných služieb
 • storno 21-14 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb
 • storno 13-0 dní pred príchodom 50% z objednaných služieb

Storno poplatok sa účtuje aj v prípade zdravotných dôvodov.

 • žiadna finančná náhrada nie je poskytnutá za objednané a klientom nevyčerpané služby a zmeny objednaných služieb počas pobytu klienta ( ubytovanie, stravovanie, liečebné proc.)
 • v prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 30% z nevyčerpaných objednaných služieb